Ga naar hoofdinhoud

Steun ons

Zo kan je G-sport steunen!

Een gift via overschrijving of pc-banking

Je kan een gift overmaken via een overschrijving of pc-banking op het algemene rekeningnummer van de vzw G-sport Vlaanderen: rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 G-sport Vlaanderen vzw met mededeling: GIFT

Een permanente opdracht

Wanneer je G-sport Vlaanderen steunt via een doorlopende maandelijkse opdracht, doet u nog meer. Je bevestigt je engagement op langere termijn. Je steun is niet zomaar éénmalig.

Als je ons graag op deze manier wilt steunen, kan je hier een formulier voor een permanente betalingsopdracht opvragen.

Fiscaal attest

Indien het totaal van uw jaarlijkse giften 40 euro of meer bedraagt, sturen we in maart van het daaropvolgende jaar een fiscaal attest met alle stortingen.

Opgelet: Indien je een fiscaal attest wenst dien je een minimum bedrag van 40 Euro te storten.

Een evenement of actie organiseren

Een evenement of actie organiseren ten voordele van G-sport Vlaanderen betekent dat je een concrete steun verleent aan de G-sporters.

Een sponsorloop, barbecue, concert, fuif... laat je fantasie de vrije loop en zorg er mee voor dat mensen met een beperking, kwetsbaarheid of chronische aandoening hun sport kunnen beoefenen

Ons bedrijf wil partner worden van G-sport Vlaanderen vzw

Corporate Social Responsibility – Maatschappelijk verantwoord ondernemen, het is niet meer weg te branden in de bedrijfswereld! Een aantal bedrijven toonden zich de laatste jaren van hun meest solidaire en sociaal - verantwoordelijke zijde en werden partner G-sport Vlaanderen of Paralympic Team Belgium.

Samen groeien

Verbind je bedrijf aan G-sport Vlaanderen vzw door een partnerschap aan te gaan voor één of meerdere jaren. Je bedrijf steunt daarmee onze integrale werking die zich richt naar alle sporters met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening. Ook samenwerkingen rond evenementen, projecten of sportclubs behoren daartoe.

Daarnaast kan je ook partner worden van Paralympic Team Belgium, waarbij je een grote input levert aan de topsportwerking, maar ook daar zijn mogelijkheden met een duidelijke inslag naar sport voor allen en ondersteuning van onze clubs.

Een partnership werken wij graag uit op maat van jouw bedrijf! Contacteer ons telefonisch via 09 243 11 73 of via jeroen.bauters@gsportvlaanderen.be

Ook onze clubs kunnen jouw steun zeker gebruiken, hun coördinaten vind je op de website.

Een gift met het eindejaarsbudget?

Meer en meer bedrijven doen met oudejaar iets voor het goede doel. Bedrijven besluiten geen (of goedkopere) eindejaarsgeschenken aan klanten te geven, versturen enkel elektronische nieuwjaarskaarten, schenken een donatie…

Net als individuele schenkers kan uw bedrijf G-sport Vlaanderen steunen door middel van een gift per overschrijving op

Rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 G-sport Vlaanderen vzw met mededeling: GIFT
In maart van het volgende jaar sturen wij je een fiscaal attest (vanaf 40€ per jaar).