Ga naar hoofdinhoud

Projecten


Aanvullend op onze basiswerking zetten we ook in op projecten. Dit kunnen zowel onderzoeks- als praktijkprojecten zijn, en deze projecten zijn bijna altijd in samenwerking met andere partners. De meeste projecten zijn beperkt in tijdsduur, maar de resultaten van de projecten worden altijd meegenomen naar de basiswerking. Dankzij deze projecten krijgen we de kans om gedurende een bepaalde tijd zeer intensief op een bepaald onderwerp te werken of iets te ontwikkelen, om er daarna nog lang de vruchten van te plukken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze G-sportcoaches, iets wat ook ooit als een project gestart is, en nu vast ingebed zit in onze organisatie.

Lees hieronder alles over de projecten die momenteel lopen binnen onze organisatie.

Lopende projecten

In beweging met autisme

Voor dit project slaat G-sport Vlaanderen de handen in elkaar met de experten van de KU Leuven om meer kansen te bieden aan mensen met autisme, zodat ook zij op een kwaliteitsvolle manier kunnen sporten en bewegen. Zo willen we de bewustwording en kennis bij de trainers over hoe ze hun sport autismevriendelijk kunnen maken verhogen.

G-sportparticipatie vervolgmeting

In 2023 en 2024 zal G-sport Vlaanderen in samenwerking met de KU Leuven dit onderzoek voor een tweede keer uitvoeren, rekening houdend met de aanbevelingen uit de 0-meting. Met de nieuwe vervolgmeting willen we de evolutie in G-sportparticipatie, alsook de huidige belangrijkste drempels in kaart brengen.

Safe Parasport Allies

Het project bouwt voort op het bestaande Safe Sport Allies, dat als doel heeft misbruik en geweld tegen te gaan in de lokale sportclub bij kinderen. Het nieuwe Safe Para-Sport Allies (SPSA) project wil de vertaalslag maken naar trainers en begeleiders van sporters met een verstandelijke beperking en/of sporters met een hersenverlamming.

Gfietst

Samen erop uit met de fiets? Via GFietst.be vind je alle locaties die aangepaste fietsen verhuren, uitlenen of delen. Er zijn fietsen in alle soorten en maten, geschikt voor mensen met én zonder beperking.